Kartotek
Kartoteket består af materiale indsamlet på døgninstitutioner landet over.

Indsamlingen foregår virtuelt. Relevante genstande fotograferes med digitalkamera, hvorefter der indskrives en tilhørende forklaring eller historie direkte på nettet.

Alle genstande i Kartoteket er indsamles i samarbejde med Svendborg & Omegns Museum. Det er børnene og de unges egne ord der beskriver tingene. Enten skrevet ind af dem selv, eller dikteret til Laura Rytter Holm.

I kartoteket ligger alt indsamlet materiale, sorteret efter emner. En del af dette bliver bearbejdet til
webudstillinger.

Antal indskrivninger:350

Besøgte institutioner: 3